driehoek-agenda

Programma 6 oktober

09.15

Inloop

10.00

Plenaire opening

11.00 - 11.45

Workshopronde I

Zaal 1

De toekomstbeweging I

Onder alle grote problemen van deze tijd ligt één duidelijke oorzaak: we denken te veel
aan de korte termijn. Het is daarom van groot belang dat we creatieve, inspirerende en
verbindende manieren vinden om uit de waan van de dag te stappen en aan de toekomst te werken.

Merlijn Twaalfhoven ontwikkelde De Tegentijd, een geluidswandeling waarin het grote perspectief
van de tijd, en jouw plek daarin voelbaar wordt. Ook organiseerde hij afgelopen voorjaar
De Toekomstverkiezing en nam het initiatief tot lokale toekomstgesprekken, Plekberaden, waarin
burgers aan een gezamenlijk beeld van een goede toekomst werken.

In deze sessie leer je verschillende vormen van toekomstdenken kennen. We laten zien hoe we
samen met Fontys Hogeschool, met creativiteit en verbeeldingskracht de provinciale verkiezingen
spannend, relevant en inspirerend maken voor jonge mensen.

En we gaan in op de kunst van het verbinden. Samen met het Lab Toekomstige Generaties
ontwikkelen we een activerende manier om de buurt te verbinden, polarisatie te doorbreken, en
elkaar te vinden in een gedeeld ideaal van een goede toekomst.

De sessie geeft praktische handvatten voor ieder die zich afvraagt hoe je een goede voorouder kan
zijn. Halverwege verdelen we de groep en gaan we dieper in op het organiseren van een
toekomstverkiezing, met name binnen het onderwijs, en met de andere groep op het houden van
een Plekberaad voor de toekomst, waarin we de verbinding leggen met het openbaar bestuur en de
gemeenteraad.   

www    https://turnclub.org

door    Merlijn Twaalfhoven

Merlijn Twaalhoven

Zaal 2

Commons

Onder alle grote problemen van
deze tijd ligt één duidelijke
oorzaak: we denken te veel aan
de korte termijn. Het is daarom
van groot belang dat we creatieve,
inspirerende en verbindende
manieren vinden om uit de waan
van de dag te stappen en aan de
toekomst te werken.

Ted van den Berg

Zaal 3

Commons

Onder alle grote problemen van
deze tijd ligt één duidelijke
oorzaak: we denken te veel aan
de korte termijn. Het is daarom
van groot belang dat we creatieve,
inspirerende en verbindende
manieren vinden om uit de waan
van de dag te stappen en aan de
toekomst te werken.

Bernice Feller-Thijm

Zaal 4

Purpose economie

Onder alle grote problemen van
deze tijd ligt één duidelijke
oorzaak: we denken te veel aan
de korte termijn. Het is daarom
van groot belang dat we creatieve,
inspirerende en verbindende
manieren vinden om uit de waan
van de dag te stappen en aan de
toekomst te werken.

Kees Klomp

12.00

Workshopronde II

Zaal 1

De toekomstbeweging II

Onder alle grote problemen van
deze tijd ligt één duidelijke
oorzaak: we denken te veel aan
de korte termijn. Het is daarom
van groot belang dat we creatieve,
inspirerende en verbindende
manieren vinden om uit de waan
van de dag te stappen en aan de
toekomst te werken.

Merlijn Twaalhoven

Zaal 2

Commons

Onder alle grote problemen van
deze tijd ligt één duidelijke
oorzaak: we denken te veel aan
de korte termijn. Het is daarom
van groot belang dat we creatieve,
inspirerende en verbindende
manieren vinden om uit de waan
van de dag te stappen en aan de
toekomst te werken.

Boudewijn Tooren

Zaal 3

Social Justice

Onder alle grote problemen van
deze tijd ligt één duidelijke
oorzaak: we denken te veel aan
de korte termijn. Het is daarom
van groot belang dat we creatieve,
inspirerende en verbindende
manieren vinden om uit de waan
van de dag te stappen en aan de
toekomst te werken.

Marcella Wong &
Lena van der Wal

Zaal 4

Ecosysteemherstel/
Stakeholders

Onder alle grote problemen van
deze tijd ligt één duidelijke
oorzaak: we denken te veel aan
de korte termijn. Het is daarom
van groot belang dat we creatieve,
inspirerende en verbindende
manieren vinden om uit de waan
van de dag te stappen en aan de
toekomst te werken.

Willem Ferwerda

13.00

Lunch

14.00 - 16.00

World Café

16.00

Plenaire afronding

16.30

Borrel

Initiatief
pbt
Partners
Contentpartners