driehoek-agenda

Be the Change

Be the Change is een inspiratiedag voor
nationale en lokale changemakers

Alle (maatschappelijke) transities komen met specifieke uitdagingen, tempo’s en ritmes. Maar ze kennen ook veel overeenkomsten. De doorslaggevende factor blijft echter altijd de mensen zelf. Het is essentieel om bronnen van inspiratie aan te boren om initiatieven op te starten en projecten vol te houden. En dat vraagt veel energie. Want met het vooruitzicht dat wrijving onvermijdelijk is, rijst de vraag: hoe houden we dit als veranderaars vol?

Samen met onze veranderaars (zie hieronder) creëren we een inspirerend en levendig programma van plenaire bijeenkomsten, workshops, en muziek. Jouw bijdrage is daarbij meer dan van harte welkom.

Op dit moment zijn er geen kaarten meer beschikbaar.

C'Mon - Marcella Wong & Lena van der Wal

SAMEN DE MAATSCHAPPIJ VERANDEREN

RONDE: 2

Be the social change! C’MON viert de transitie naar een economie voor het gemeenschappelijke goed en nodigt jou uit om mee te doen. In deze korte sessie word je bijgepraat over sociale rechtvaardigheid en wat de stand van zaken zijn in Nederland. Naast dat we samen de feiten op een rijtje krijgen, is de grootste vraag voor deze dag vooral: hoe maken wij samen verandering in de maatschappij? Op spelenderwijs creëren wij gezamenlijk handvatten voor hoe je op kleine schaal al oplossingen kunt vinden en geleidelijk steeds grotere impact kunt maken.

MASTERCLASS PUNK

RONDE 1

Punk is een muzikale subcultuur waarin politiek protest en maatschappelijk engagement altijd centraal hebben gestaan. Punk is van oudsher een expliciet activistische beweging; gedragen door keiharde muziek. Kees Klomp is vooral gekend als betekenis-econoom, maar hij heeft zijn roots in deze activistische punkscene. Kees neemt ons mee op een muzikale en tekstuele ontdekkingstocht van oude tot moderne punk. Van Exploited, GBH via Dead Kennedys en Fugazi tot La Duspute en Touché Amoré. En als frontman van de destijds legendarische crossover/metal band Brutal Obscenity heeft hij zelf als punker menig uur on stage doorgebracht.

DOOR: Kees Klomp
PARTNER: Thrive Institute

Godelieve Spaas

WAARHEID EN VERZOENING?!

RONDE: 1 + 2

Wat als we te laat zijn? Stel dat onze economie van Takers ertoe leidt dat we de geest niet meer in de fles krijgen. Dat we moeten leren omgaan met een aarde die grillig is en die niet meer als vanzelfsprekend geeft en geeft en geeft.

Gaan we dan elkaar de schuld geven en veroordelen? Of kunnen we de waarheid in de ogen kijken en elkaar vergeven? Een grote vraag die we in het klein gaan oefenen in een interactieve tafelvoorstelling: in 2030 blijkt de landbouwgrond in Nederland te dood om nog iets te laten groeien. Wat ging er mis? Wie heeft wat gedaan? Welke verhalen geloven we? Wie nemen we serieus? Voor wie hebben we begrip? En kunnen we elkaar vergeven? Kunnen we elk verhaal los van het andere bekijken of zijn ze verweven? Zijn we machteloze pionnen in andermans spel of kunnen we iets veranderen?

Godelieve Spaas is lector nieuwe economie aan Avans Hogeschool. Zij doet vanuit een antropologisch perspectief onderzoek naar economische principes en vormen van ondernemen die zorgen voor de aarde en al haar bewoners. Haar onderzoeksgroep is een collaboratieve sociale praktijk waarin maken, dialoog, en onderzoek elkaar afwisselen en versterken. In haar werk onderzoekt Godelieve hoe we ons de economie weer kunnen her-eigenen en kunnen ontwikkelen naar een economie van Care Takers.

DOOR: Godelieve Spaas
PARTNER: Avans Hogeschool, Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap

CREATING INCLUSIVE LIFE AND WORK SPACES

ROND 2

Als je als collectief de randvoorwaarden weet te scheppen voor een gevoel van veiligheid gebaseerd op verbinding, gedeeld leiderschap en gelijkwaardigheid ontstaan inclusieve leef- en werkruimtes waarin het mag schuren en de neuzen vooral níet altijd dezelfde kant op hoeven te staan. Want weerstand en complexiteit vormen helemaal geen belemmering, maar zijn juist de brandstof voor verandering en innovatie. Een inclusief collectief waarin diversiteit kan groeien en bloeien gaat makkelijker mee met de tijd, kan sneller inspringen op nieuwe ontwikkelingen en is en blijft aantrekkelijker voor talentvolle individuen die graag willen bijdragen.

Doe je mee?

DOOR: Bernice Feller-Thijm

DE TOEKOMSTBEWEGING

RONDE: 1 + 2

Onder alle grote problemen van deze tijd ligt één duidelijke oorzaak: we denken teveel aan de korte termijn. Het is daarom van groot belang dat we creatieve, inspirerende en verbindende manieren vinden om uit de waan van de dag te stappen en aan de toekomst te werken.

Merlijn Twaalfhoven ontwikkelde De Tegentijd, een geluidswandeling waarin het grote perspectief van de tijd, en jouw plek daarin voelbaar wordt. Ook organiseerde hij afgelopen voorjaar De Toekomstverkiezing en nam het initiatief tot lokale toekomstgesprekken, Plekberaden, waarin burgers aan een gezamenlijk beeld van een goede toekomst werken.

In deze sessie leer je verschillende vormen van toekomstdenken kennen. We laten zien hoe we samen met Fontys Hogeschool, met creativiteit en verbeeldingskracht de provinciale verkiezingen spannend, relevant en inspirerend maken voor jonge mensen. En we gaan in op de kunst van het verbinden. Samen met het Lab Toekomstige Generaties ontwikkelen we een activerende manier om de buurt te verbinden, polarisatie te doorbreken, en elkaar te vinden in een gedeeld ideaal van een goede toekomst.

De sessie geeft praktische handvatten voor ieder die zich afvraagt hoe je een goede voorouder kan zijn. Halverwege verdelen we de groep en gaan we dieper in op het organiseren van een toekomstverkiezing, met name binnen het onderwijs, en met de andere groep op het houden van een Plekberaad voor de toekomst, waarin we de verbinding leggen met het openbaar bestuur en de gemeenteraad.  

ALLES WORDT ANDERS

RONDE 1

Geinspireerd op Anthem van Leonard Cohen geven Boudewijn Tooren en Ted van den Bergh een workshop over wonen in verbinding met de natuur, waarin we de zorg voor de aarde, ons voedsel, aandacht voor elkaar en voor de toekomst opnieuw vorm kunnen geven. Na een korte presentatie van een baanbrekend idee dat Creabitat heet, gaan we onderzoeken hoe en waar het noodzakelijke mogelijk gemaakt kan worden. Het tweede deel gaat over wat er moet veranderen om de menselijke condities te scheppen waarin dit kan landen.

Stelling is: vertrouwen en samenwerking gaat niet samen met oordelen en regels. Geef de zon weer toegang tot je hart. Ubuntu. Alles wordt anders.

DOOR: Boudewijn Tooren, Ted van den Bergh

PLAYGROUND

MIDDAG

Een ruimte waarbinnen initiatief genomen kan worden.
Vrije ruimte waarbij ter plekke geschakeld kan worden op datgene wat wezenlijk is.
Een wezenlijk speelkwartier voor de maatschappelij.
Vol speelplezier, maar niet vrijblijvend.

DOOR: 

WORLD CAFE

MIDDAGPROGRAMMA

Het vertrekpunt van Senses of Change is muziek. De rode draad is transitie. Een toekomst die wij graag met elkaar vooruit helpen. Hoe dan? Want … nog meer praten? Nog meer mentale exercities op zoek naar wie het het beste weet en/of weet te verdedigen? Nee… daar hebben we al genoeg vormen voor. We zijn deze dag juist op zoek naar de universele taal, de verbinding, de gemene deler, de bezieling. En dergelijke. Want ook met deze ‘vertaling’ vervallen we weer in woorden die ook hier weer tekort schieten.  

Ons hart weet het vaak eerder dan onze hersenen, we voelen het aan ons water. Ons lichaam vertelt het ons wanneer er iets significants staat te gebeuren. Luisteren we hier nog naar? Kunnen we dat eigenlijk nog wel? Hebben we hier de spieren nog voor? 

Met andere woorden; hoe kunnen andere wijsheden zoals muziek (of cultuur) ons helpen bij de transities die we voor de boeg hebben? Hoe kunnen we de wijsheid van onze harten inzetten. Hier collectieve wijsheid & kunde van maken. Op interactieve en innovatie wijze gaan we dialoog aan om uiteindelijk ook tot ideeën voor actie te komen. want…. this is only the beginning …

DOOR: Simoon Fransen en Godelieve Spaas

Datum: Donderdag 6 oktober
Aanvang: 9.30 uur

Einde: 13.30 uur
Locatie: Dock Zuid, Tilburg

pijl-locaties

Onze veranderaars

driehoek-agenda

Wat kan er ontstaan in de vrije ruimte
met gelijkgestemden?

Be The Change is een inspirerende dag over de rol van bezieling, cultuur, expressie en muziek in transitie- en transformatieprocessen. Wat weten we? Belangrijker, wat weten we niet? En het allerbelangrijkst: wat bezielt en inspireert jou? Samen met veranderpioniers verkennen we door dialoog, workshops en spel een veelheid aan thema’s waaronder natuur en biodiversiteit, sociale rechtvaardigheid, landbouw, eigendom en samenwerking. Zo verbinden en verrijken we ons, inspireren we elkaar en ontwikkelen we onze sensitiviteit voor de toekomst zoals die ontstaat.

Tijdens Senses of Change staat muziek als hoofdingrediënt centraal, waarmee een vrije speelruimte inrichten waar waarachtig luisteren, en verbondenheid op basis van sensitiviteit een plaats krijgen. Op donderdag 6 oktober komen we met een divers palet aan sprekers, workshopleiders en spelpartners bijeen. Samen creëren we een dag vol inspiratie, die vraagt om een sprong van vertrouwen naar een hoopvolle toekomst.

pijl-locaties
Initiatief
pbt
Partners
Content-partners
content-partners